Polityka prywatności

Polityka prywatności 

1.    Organizator internetowej platformy zakupowej pod nazwą: E-Pasaż Handlowy targów Ekostyl dostępnego pod adresem: www.pasazekosty.pl oświadcza, że  nie dokonuje  żadnych zapisów danych osobowych osób przeglądających zawartość   platformy oraz osób zawierających transakcje zakupu z poszczególnymi Wystawcami.

2.    Kupujący udostępnia swoje dane osobowe bezpośrednio Wystawcy w celu realizacji zamówienia bez pośrednictwa Organizatora platformy : E-Pasaż Handlowy targów Ekostyl.
Zasady przechowywania danych osobowych Kupującego określa Wystawca w swoim Regulaminie i Swojej Polityce prywatności.

3.    Organizator platformy:  E-Pasaż Handlowy targów Ekostyl przechowuje dane osobowe Wystawców na czas potrzebny do realizacji zawartej umowy uczestnictwa w tym wydarzeniu.

4.    Dane osobowe Wystawców nie będą udostępniane, ani przekazywane  osobom trzecim.